שירותי המשרד כוללים
הכנת דוחות אישיים ליחידים ולעצמאיים, ביקורת חשבונאית וביקורת דוחות כספיים לחברות ומלכ"רים, הנהלת חשבונות ושכר, מערכות מידע, בוררות וגישור, תוכניות הבראה, הסדרי נושים לפירוק, כלכלה ובקרה , ביקורת פנימית, ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית

Two Men Shaking Hands
Two Men Shaking Hands
 Scales of Justice
Scales of Justice
Upward Curve
Upward Curve
Building
Building
Dollar Bills
Dollar Bills
Checking Text on a Document
Checking Text on a Document
Gavel
Gavel
Market Analysis
Market Analysis
Laptop
Laptop